Marriage, kindness and its importance

June 24, 2011 aaicw 0

By Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, June 24, 2011 All praise is to God, Lord of the worlds, which says in the Quran“Glory is to Him, who created all things in couples.” Peace and salutation […]

Histori e diturisë në Islam

June 3, 2011 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 3 qershor 2011 Falënderimi i plotë i qoftë Allahut, i Cili në Kur’anin famëlartë ka thënë: “Më shumë e kanë frikë Allahun dijetarët.” Salavatet dhe selam, paqja dhe shpëtimi […]

Përse gjithë këto katastrofa dhe sëmundje?

April 29, 2011 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 29.4.2011 Falënderimi i plotë i takon Allahut Fuqiplotë, Zotëruesit të qiejve dhe të tokës, Krijuesit të njeriut në formën më të mirë. Salavatet dhe selamet, paqja dhe shpëtimi i […]

1 7 8 9 10 11