NJOFTIM RRETH SADAKATUL-FITRIT DHE BAJRAMIT

  • Të nderuar anëtarë, Sadakatul Fitri është një prej obligimeve që lidhet me agjërimin, andaj çdo besimtar, qoftë ai i vogël ose i rritur, i ri ose plak, mashkull ose femër, të gjithë duhet ta kryejnë këtë

Në lidhje me këtë kemi hadithin e Pejgamberit (a.s), që e transmeton Ibni Abbasi (r.a) ku thuhet: “Pejgamberi (a.s) e bëri vaxhib (obligim) sadakatul-fitrin pastrim për agjëruesin prej fjalëve të këqija dhe ushqim për të varfrin, kush e jep atë para namazit të Bajramit ajo i pranohet, e kush e jep pas kësaj kohe, ajo është një sadaka nga sadakatë e rëndomta vullnetare”. – (Ebu Davudi)

  • Për këtë vit vlera e Sadakatul-Fitrit është $10 (dollar) për person.
  • Koha e dhënies së Sadakatul-Fitrit është deri para faljes së namazit të

Prandaj paguani Fitrat te xhamia para se ta falni namazin e Bajramit.

NAMAZI I BAJRAMIT

  • Dita e Bajramit është me 15 Qershor, dita e Premte (xhuma).
  • Namazi i Sabahut do te falët ne ora 4:45 AM.
  • Ligjërata e Bajramit fillon në ora 8:00 AM.
  • NAMAZI I BAJRAMIT FALET NE ORA 8:30 AM.

Me respekt:

Këshilli i Xhamisë – AAICW