Gazuar festen e Pavarësisë dhe të Çlirimit 2016

AMERICAN ALBANIAN ISLAMIC CENTER OF WISCONSIN 1979-2016

“Armikut të atdheut i pritet hovi e guximi në qoftë se na sheh të bashkuar e të lidhur për një qëllim të naltë” – Haxhi Vehbi Dibra, firmëtar i Pavarësisë së Shqipërisë.

Qendra Islame Amerikane Shqiptare në Wisconsin uron mbarë shqiptarët “Gazuar festen e Pavarësisë dhe të Çlirimit. Zoti ju bekoftë dhe ju dhashtë mbarësi. Lusim Allahun e Madhëruar t’i mbrojë trojet shqiptare nga çdo e keqe dhe padrejtësi”.