Morali i mirë të dërgon në xhenet  

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 15 tetor 2010

Gjëja më madhështore, të cilën besimtari e fiton, pas besimit të tij në Allahun (xh.sh) dhe në të Dërguarin e Tij (a.s) është morali i mirë dhe sjellja e bukur. Morali është një nga frytet e çmuara të pemës së besimit, me të cilin besimtari lartësohet dhe forcon thellë në zemrën e tij besimin e drejtë dhe devotshmërinë ndaj Krijuesit të gjithësisë.

Islami i ka kushtuar rëndësi të madhe moralit. Pejgamberi (a.s) ka thënë:

 (أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا (

“Besimtari më i mirë në besim është ai që ka moralin më të mirë”[1].

 )ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق(

“Nuk ka gjë më të rëndë në peshore se sa morali i mirë”[2]. Madje morali i mirë është fryti i thirrjes islame, siç konfirmohet nga Ebu Hurejra se Pejgamberi (a.s) ka thënë:

)إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق(

“Jam dërguar për të plotësuar moralin e bukur”.

Njeriu vlerësohet nga sjelljet dhe morali i tij, madje Allahu (xh.sh) kur deshi ta lavdërojë Pejgamberin (a.s) i tha:

وإنك لعلى خلق عظيم ” ,

“Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit!” (Kalem: 4).

Të sillesh mirë ndaj njerëzve, t’i ndihmosh ata, të jesh i butë dhe i mëshirshëm ndaj tyre, tu ndihmosh atyre, tu gjendesh pranë kur janë në vështirësi, tu kryesh amanetet, ti vizitosh kur janë të sëmurë etj, këto janë cilësi të larta, të cilat mendjet dhe zemrat e njerëzve i bëjnë për vete. Madje, qëllimi i njeriut në këtë botë është të shpalosë vlerat e larta të moralit dhe sjelljes së mirë.

Vëllezër dhe motra besimtarë, Allahu (xh.sh) na tregon në Kur’an se funksioni i obligimeve në Islam është të pastrojë njeriun prej gabimeve dhe ta ndalojë atë prej veprave të këqija. Allahu (xh.sh) thotë:

: )وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين(

“Dhe fale namazin në dy skajet e ditës, e edhe në orët e afërta (me ditën) të natës. S’ka dyshim se veprat e mira i shlyejnë ato të këqijat. Kjo është një këshillë për ata që pranojnë këshillat”. (Hud: 114).

Duke ditur se Pejgamberi (a.s) është shembulli ynë në çdo gjë të kësaj bote, atëherë besimtari duhet që veprat dhe sjelljet e tij t’i ketë sipas shembullit të Pejgamberit (a.s). N.q.s nuk i ka të tilla, atëherë le të shikojë besimin e tij, sepse nuk është besimtarë i plotë dhe i mirë ai, i cili nuk e pastron veten nga sjelljet dhe veset e këqija. Allahu (xh.sh) thotë në Kur’anë:

)قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها (الشمس 10

“Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten” (Shems: 9-10).

Duhet të dimë që ai njeri, i cili është i larg moralit dhe sjelljeve të mira, atë nuk mund ta shpëtojë as namazi dhe as obligimet e tjera, n.q.s nuk sillet mirë ndaj njerëzve. Ja se si Pejgamberi (a.s) i mëson shokët e tij dhe ua tërheq vëmendjen duke i thënë:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس ؟ قالوا:المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع , قال صلى الله عليه وسلم : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة , ويأتي وقد شتم هذا ,وقذف هذا , وأكل مال هذا , وسفك دم هذا , وضرب هذا , فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ) .. (رواه مسلم).

Pejgamberi (a.s) i pyeti shokët e tij:  “A e dini se kush është i falimentuar”? Thanë: I falimentuar ndër ne është ai që nuk zotëron asnjë plaçkë dhe asnjë derhem. Tha: “I falimentuari prej umetit tim është ai që vjen në ditë e kiametit me namaz, me agjërim dhe me zeqat, por ka sharë atë, ka shpifur ndaj atij, ka ngrënë pasurinë e atij, ka derdhë gjakun e këtij dhe ka goditur filanin. Kështu që të gjithë njerëzve që i ka bërë keq i jepet prej të mirave të tij dhe n.q.s të mirat nuk i mjaftojnë, atëherë i ngarkohen të këqijat e këtyre personave derisa t’i shlyejë të gjitha padrejtësitë dhe pastaj hidhet në zjarr”. (Muslim)

Nuk është mysliman i plotë ai njeri, i cili nuk ka moral dhe sjellje të mirë.

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏”‏ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَاْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ‏”‏ ‏.‏ صحيح مسلم

Ebu Hurejra (r.a) transmeton se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Nuk do të hyjë në xhenet, personi, komshiu i të cilit nuk është i sigurt prej veprave të këqija të tij”. (Muslim)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ لَا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ لَا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَالُوا وَمَنْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَارٌ لَا يَاْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قِيلَ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ شَرُّهُ‏. مسند أحمد

Ebu Hurejra (r.a) transmeton se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Jo, pasha Allahun nuk beson, jo pasha Allahun nuk beson”! Thanë: Kush është ky o i Dërguar i Allahut? Tha: “Komshiu, komshiu i të cilit nuk është i sigurt prej veprave të këqija të tij”. (Ahmed)

Myslimani me moral të mirë mund të arrijë grada të larta, të cilat ndoshta nuk mund t’i arrijë me namaz, ose me agjërim vullnetar (nafile). Pejgamberi (a.s) thotë:

ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجاتِ قائم الليل وصائم النهار ([3])

“Me të vërtetë njeriu, me moralin e tij të mirë arrin gradën e atij që falet natën dhe agjëron ditën”.

والنبى صلى الله عليه وسلم يقول :” أنا زعيمٌ ببيتٍ فى رَبَضِ الجنة لمن ترك المِرَاءَ وإن كان مُحِقّاً، وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه”[4]

Pejgamberi (a.s) thotë: “Unë i garantoj një shtëpi në xhenet, atij që lë debatin edhe po qe se ka të drejtë. Dhe i garantoj një shtëpi në mes të xhenetit, atij që lë gënjeshtrën edhe kur është duke bërë shaka. Dhe i garantoj një shtëpi në majën më të lartë të xhenetit, atij që ka moralin e ka të mirë”.

.وقال عليه الصلاة والسلام “خياركم أحاسنكم أخلاقا”[5]

Përsëri Pejgamberi (a.s) thotë: “Më i miri ndër ju është ai që ka moralin më të mirë”.

” إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا ” وأخرجه البخاري في ” الأدب المفرد “

في حديث الأشج العصري عند أحمد والنسائي والبخاري في ” الأدب المفرد ” وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم , والأناة . قال : يا رسول الله , قديما كانا في أو حديثا ؟ قال : قديما . قال : الحمد الله الذي جبلني على خلقين يحبهما “

قالت عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ، قالت : ( كان خلقه القرآن) صحيح مسلم.


[1] Transmetojnë El-Khamsetu (Ahmed, Ebu Davud, Nesaiu, Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe).

[2] Transmeton Tirmidhiu

[3] صحيح الجامع 1620

[4] صحيح الجامع 1464

[5] صحيح الجامع 3259

 

Be the first to comment

Leave a Reply