Xhumaja, mirësitë, roli dhe rëndësia e saj

September 16, 2011 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 16 shtator 2011 Falënderimi i plotë i qoftë Allahut, i Cili na udhëzoi në rrugën e drejtë dhe thotë në Kur’anin famëlartë: ) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا […]

Jummah, virtues, role and its importance

September 16, 2011 aaicw 0

By Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, September 16, 2011   All praise is to Allah, Who guided us in the straight path and tells us in the Glorious Quran: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا […]

Vazhdo me frymën e Ramazanit

September 2, 2011 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 2 shtator 2011 Falënderimi i Plotë i qoftë Allahut, Mëshiruesit, Bamirësit të përgjithshëm, i Cili na e bëri nesib agjërimin e muajit të Ramazanit. O Zot të lutemi Ty, […]

Continue with the spirit of Ramadan

September 2, 2011 aaicw 0

By Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, September 2, 2011  All praise belongs to Allah, the Sustainer, the Cherisher of all which made it possible for us to fast during the month of Ramadan. We beseech […]