Edukata ndaj Pejgamberit (a.s)

February 11, 2011 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 11.2. 2011 Vëllezër dhe motra besimtarë, më 12 Rebiu i parë, lindi zotëria i gjithë njerëzimit, Pejgamberi ynë, Muhammedi (a.s), të cilin Allahu xh.sh e dërgoi: ) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ […]

In the footsteps of our Prophet (PBUH)

February 4, 2011 aaicw 0

By: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, February 04.2011  All praise is due to Allah, and Allah’s Peace and Blessings be upon His Final Messenger, his family, his noble Companions, and all those who follow them with […]

In the footsteps of our Prophet (PBUH)

February 4, 2011 aaicw 0

By: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, February 04.2011 All praise is due to Allah, and Allah’s Peace and Blessings be upon His Final Messenger, his family, his noble Companions, and all those who follow them […]

1 3 4 5