Detyra e prindit ndaj fëmijës

October 7, 2011 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 7 tetor 2011 Falënderimi i plotë i qoftë Allahut, Krijuesit të botëve, i Cili thotë në Kur’an: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾ “Me të vërtetë ky […]

Duties of parents towards their children

October 7, 2011 aaicw 0

By Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, October 07, 2011 Full praise is to God, The Creator of universe, Which He says in the Quran: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُون “The (Quran) is indeed […]

Repentance of a servant satisfies God

October 4, 2011 aaicw 0

By: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, November 4, 2011 O Allah, we only thank You for Your abundant kindness which You have bestowed upon us. We thank You constantly for leaving the door of repentance […]

Xhumaja, mirësitë, roli dhe rëndësia e saj

September 16, 2011 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 16 shtator 2011 Falënderimi i plotë i qoftë Allahut, i Cili na udhëzoi në rrugën e drejtë dhe thotë në Kur’anin famëlartë: ) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا […]

Jummah, virtues, role and its importance

September 16, 2011 aaicw 0

By Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, September 16, 2011   All praise is to Allah, Who guided us in the straight path and tells us in the Glorious Quran: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا […]

Vazhdo me frymën e Ramazanit

September 2, 2011 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 2 shtator 2011 Falënderimi i Plotë i qoftë Allahut, Mëshiruesit, Bamirësit të përgjithshëm, i Cili na e bëri nesib agjërimin e muajit të Ramazanit. O Zot të lutemi Ty, […]

Continue with the spirit of Ramadan

September 2, 2011 aaicw 0

By Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, September 2, 2011  All praise belongs to Allah, the Sustainer, the Cherisher of all which made it possible for us to fast during the month of Ramadan. We beseech […]

Zakat is the greatest task of Islam

August 19, 2011 aaicw 0

By Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, August 19, 2011 All thanks belong to God, Who guided us in the straight path and belief, If He would have not guided us for surety we would have […]

1 2 3 4 5