Përse gjithë këto katastrofa dhe sëmundje?

April 29, 2011 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 29.4.2011 Falënderimi i plotë i takon Allahut Fuqiplotë, Zotëruesit të qiejve dhe të tokës, Krijuesit të njeriut në formën më të mirë. Salavatet dhe selamet, paqja dhe shpëtimi i […]

Rruga drejt fitores dhe ndihmës së Allahut

March 25, 2011 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 25 mars 2011 Falënderimi i plotë i takon Allahut të Plotfuqishëm, Krijuesit të botëve. Salavatet dhe selamet, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë për mbi të dashurin tonë, Muhammedin […]

Edukata ndaj Pejgamberit (a.s)

February 11, 2011 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 11.2. 2011 Vëllezër dhe motra besimtarë, më 12 Rebiu i parë, lindi zotëria i gjithë njerëzimit, Pejgamberi ynë, Muhammedi (a.s), të cilin Allahu xh.sh e dërgoi: ) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ […]

Detyrat e myslimanit ndaj myslimanit

December 17, 2010 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 17 dhjetor 2010 Është prej mirësisë dhe mëshirës së Zotit (xh.sh) që na ka bashkuar duke na bërë vëllezër me njëri-tjetrin, prandaj duhet ta falënderojmë për këtë gjë. Por, […]

Morali i mirë të dërgon në xhenet  

October 15, 2010 aaicw 0

Nga: Imam Lavdrim Hamja – Kenosha, 15 tetor 2010 Gjëja më madhështore, të cilën besimtari e fiton, pas besimit të tij në Allahun (xh.sh) dhe në të Dërguarin e Tij (a.s) është morali i mirë […]

1 3 4 5